HappyNeuron Pro Logo
téléorthophonie : Reeducation avec les logiciels Happyneuron

Digitala verktyg för kognitiv behandling

Engagera dina patienter (också) på distans!

Behandlingen behöver aldrig sättas på paus.

ÖVNINGAR

HappyNeuronPro – Professionell Hjärnträning är ett engagerande digitalt behandlingsverktyg som behandlare kan erbjuda sina patienter. Övningarna i programmen motiverar patienterna att träna olika kognitiva förmågor som är nödvändiga för en fungerande vardag.

TRÄNA HEMIFRÅN

HappyNeuronPro – Professionell Hjärnträning ger behandlare möjligheten att ge sina patienter individanpassade övningar som patienterna själva kan utföra hemifrån. Detta kan öka patienternas engagemang med sin träning mellan behandlingsbesöken och göra det möjligt för patienten att träna helt på distans.

  • Välj övningar till din patient
  • Ge hemarbete
  • Patienterna kan träna på distans

FÖLJ UPP

Patientens resultat är tillgängligt direkt efter avslutad övning.

  • Följ dina patienters aktivitet och utveckling direkt
  • Analysera och anpassa deras träning
  • Se de tränade färdigheterna bli implementerade i patientens vardag

Allt innehåll är på svenska

Lätt och överskådlig administration

Webbaserad

Fungerar på alla enheter

Neurologie

Traumatisk hjärnskada
Blodpropp i hjärnan
Hjärnblödning

Psychiatrie

Schizofreni
Depression
Bipolaritet

Gériatrie

Ett hälsosamt åldrande
Minor Cognitive Impairment (MCI)

HappyNeuron har under mer än 15 år tillsammans med ett nätverk av vetenskapliga experter arbetat med att utveckla redskap för användning vid kognitiv träning och stimulering.

HappyNeuronPro – Professionell Hjärnträning består av 34 övningar som omfattar olika kognitiva domäner

Minne – Uppmärksamhet – Språk – Exekutiva funktioner – Visuella och spatiala färdigheter

 

Ett enkelt och överskådligt system som gör det möjligt att följa upp träningen, anpassa övningarnas svårighetsgrad och träningspassens längd individuellt.

En enkel och effektiv lösning

FÖR ANVÄNDARE

Roliga och motiverande övningar

Kan användas av unga, vuxna och seniorer

Möjlighet till träning i hemmet

Användarna kan träna med individuellt anpassat träningsprogram hemma

Kan användas på alla typer av enheter

PC, Bärbar dator, Surfplatter
Windows - MacOsX - Android - iOS

En enkel och effektiv lösning

FÖR ANVÄNDARE

Roliga och motiverande övningar

Kan användas av unga, vuxna och seniorer

Möjlighet till träning i hemmet

Användarna kan träna med individuellt anpassat träningsprogram hemma

FÖR KLINIKER

Användarvänligt system

Följ upp träningen, anpassa övningarnas svårighetsgrad och träningspassens längd individuellt.
Enkelt och överskådligt system

Flera språk

Programmet finns på engelska, spanska, franska, ryska, tyska, danska och svenska

Kan användas på alla typer av enheter

PC, Bärbar dator, Surfplatter
Windows - MacOsX - Android - iOS

Webbaserad

Kan användas överallt
Ingen installation krävs
Alltid up-to-date

Abonnemangspriser

Rehab program

3 månader

1800 SEK (exkl. moms)

Prova gratis

Psykiatri program

3 månader

1350 SEK (exkl. moms)

Prova gratis

Senior program

3 månader

1350 SEK (exkl. moms)

Prova gratis

Grundabonnemanget ger möjlighet för tio aktiva användare att träna med hjälp av programmet.

Läs mer om priser och betalning.

Eller kontakta oss för mer information.

Sidan uppdaterad den Jun 25,2021

KONTAKTA OSS

 

Skicka oss ett meddelande

Adress:
Egede Neuro
Pakhusgården 6
DK-5000 Odense C
E-post: kontakt@professionelhjernetraening.dk

HappyNeuron Pro är ett registrerat varumärke som ägs av HappyNeuron, SBT group.

 

Copyright © 2018 HappyNeuron –