HappyNeuron Pro Logo

Ett kundomdöme: “Det ger patienterna ett lyft

Vårdinstitution: Psykiatrisk Hospital

 

Plats: Nyköbing Själland, DK

 

Storlek: 25+ kliniker

 

HappyNeuron Pro abonnent sedan: 2015

Skovhus Privathospital använder Professionell Hjärnträning i behandlingen

Vad är Skovhus Privathospital?

 

Skovhus Privathospital är ett psykiatriskt privatsjukhus som erbjuder behandling till unga och vuxna från åldern 12 år och uppåt. Behandlingen kan vara i form av inläggning eller ambulant behandling av olika psykiatriska diagnoser och störningar som t.ex. depression, ADHD, autism, schizofreni, missbruk eller självskada.

 

Behandlingen företas av ett mångprofessionellt vårdteam bestående av psykiatrer, psykologer, handläggare, sjuksköterskor, skötare, social- och friskvårdsassistenter, pedagoger, supervisorer, terapeuter och psykoterapeut.

Jacob Hillestrøm

Kognitiv tränar, Skovhus Privathospital

Jacob Hillestrøm är ansvarig för det kognitiva träningstillbudet på Skovhus Privathospital. Han berättar att han lärde känna Professionell Hjärnträning för fem år sedan när han letade efter ett redskap till att träna en inlagd patient med uppstådd hjärnskada (t.ex. blodpropp, hjärnblödning, hjärntumör eller huvudtrauma).

 

Han blev då begeistrad för programmet och har sedan dess utvidgat erbjudandet om kognitiv träning till andra patienter än dem med traumatiska hjärnskador så att även patienter med inlärningssvårigheter och patienter med kognitiva funktionsnedsättningar på grund av andra orsaker som t.ex. depression, schizofreni och kemoterapi, kan träna med programmet.

Vad kan Professionell Hjärnträning bidra med i behandlingen?

Jacob Hillestrøm berättar att syftet med den kognitiva träningen på Skovhus Privathospital är att styrka patienternas kognition med fokus på uppmärksamhet, arbetsminne och mental förställningsförmåga.  Via kognitiv träning kan man stödja andra behandlingsinsatser. Han upplever att alla patienter i en eller annan grad upplever koncentrationsbesvär. Det kan vara att de har problem med att hålla fokus på den uppgiften som de håller på med och lätt blir distraherade av deras egna tankar. Här kan programmet hjälpa patienten med att hålla fokus i längre tid åt gången.

“Det ger dem [patienterna] ”ett lyft” när de tränar med Professionell Hjärnträning och kan se och märka att de blir snabbare och får bättre minne o.s.v.” – Jacob Hillestrøm.

En viktig faktor för den kognitiva träningen på Skovhus Privathospital, förklarar Jacob Hillestrøm, är att träningen föregår tillsammans med behandlaren i lugna omgivningar. Eftersom det är en sårbar patientgrupp är ro och trygghet viktigt för att patienten skall kunna koncentrera sig under träningen. Man bestämmer en fast träningstimme i veckan var tränaren och patienten sitter i enrum och fokuserar på den kognitiva träningen

“Jag arbetar på att utvidga erbjudandet av Professionell Hjärnträning till så många av våra patienter som möjligt.” – Jacob Hillestrøm.

Hur organiseras träningen?

En viktig faktor för den kognitiva träningen på Skovhus Privathospital, förklarar Jacob Hillestrøm, är att träningen föregår tillsammans med behandlaren i lugna omgivningar. Eftersom det är en sårbar patientgrupp är ro och trygghet viktigt för att patienten skall kunna koncentrera sig under träningen. Man bestämmer en fast träningstimme i veckan var tränaren och patienten sitter i enrum och fokuserar på den kognitiva träningen.

 

Jacob Hillestrøm menar att patienten verkar uppskatta denna möjlighet för att få hjälp till att fokusera på några konkreta överskådliga mentala uppgifter. Enmans träningen ger också behandlaren möjligheten att samtala med patienten omkring sammanhanget mellan övningarna och vardagssituationer. Längden av träningsförloppet beror på patientens inläggnings tid, som kan vara från två till sex veckor.

Skovhus Privathospital

Vad är patientens utbyte av träningen?

Många patienter beskriver för Jacob Hillestrøm att de har fått ökad självkänsla och självförtroende. Många av patienterna har dåliga erfarenheter med sig i bagaget och en upplevelse av att de ”inte kan något”. Men det ger dem ”ett lyft” när de tränar med Professionell Hjärnträning och kan se och märka att de blir snabbare och får bättre minne o.s.v.

Jag arbetar därför på att utvidga erbjudandet av Professionell Hjärnträning till så många av våra patienter som möjligt, avslutar Jacob Hillestrøm.

För mera information

Om du vill veta mer om Skovhus Privathospital kan du besöka deras hemsida.

Sidan uppdaterad den May 4,2021

Happy Neuron Pro – Professionell Hjärnträning ditt redskap till kognitiv träning

Intresserad av att prova Professionell Hjärnträning?