HappyNeuron Pro Logo

HappyNeuronPro – Professionell Hjärnträning

HappyNeuron Pro : Stimulation, Rééducation et Remédiation Cognitives

Övningar

HappyNeuronPro – Professionell Hjärnträning består av 34 övningar. Varje övning tränar specifika kognitiva funktioner. Det finns många möjligheter att ställa in och anpassa svårighetsgraden för varje enskild övning. Dessutom har varje övning tillgång till databaser bestående av tusentals stimuli (ord, tecken och bilder), vilket gör att övningarna kan upprepas många gånger med nytt innehåll varje gång.

 

Exekutive funktioner

Denna modul är specifikt utformad för att träna de exekutiva funktionerna, som logiskt tänkande och planering. Både språkliga och visuella uppgifter ingår.

 

Övningar:

Knäck koden: Knäck koden och hitta citatet.

Tornen i Hanoi: Bygg om tornet med så få flyttningar som möjligt.

Ordna siffrorna: Hitta och sortera jämna och ojämna tal i stigande eller fallande ordning.

Förändring är bra!: När du ska växla mellan två uppgifter tränar du delad uppmärksamhet.

Lägga en stjärna:Ett kreativt korsord som tränar arbetsminnet och logisk tänkning.

Basketboll: En övning som tränar tänkning och problemlösning

Huvudräkning:Kom ihåg räknetalet (tal och räknetecken) och utför beräkningen.

Executive functions Exercises

Språkligt minne

Denna modul innehåller övningar som tränar det språkliga minnet. Samtidigt tränas de strategier som används vid inlärning (till exempel att skapa övergripande kategorier) när man ska försöka komma ihåg en ordlista.

 

Övningar:

Minne som en elefant: Försök att komma ihåg alla orden på listan. Detta tränar det språkliga minnet.

Var finns orden?:Du skall både komma ihåg ord och var dem är placerade. Detta tränar både det språkliga och den visuella minnet.

Verbal Memory Exercises

Visuellt minne

De övningar som ingår i denna modul tränar det visuella minnet med hjälp av abstrakta figurer och element från olika teckensystem. Samtidigt tränas förmågan att fokusera på visuella detaljer.

 

Övningar:

Former och färger: Träna din koncentrationsförmåga och ditt visuella korttidsminne när du ska försöka komma ihåg figurer i olika former och färger.

Vapensköld: Träna det visuella minnet genom att försöka komma ihåg hur vapensköldarna ser ut.

Jämförelse:Denna övning ställer krav på uppmärksamhet. Du skall jämföra två set skrivtecken och hitta skillnader.

Jag kommer ihåg dig!: Försök se om du kan komma ihåg de personer du ser, liksom deras namn.

 

Visual Memory Exercises

Språkligt och visuellt minne

Denna modul innehåller övningar som tränar kombinationer av språkligt och visuellt minne (till exempel menyer på en restaurang och kartor över en stad när man reser).

 

Övningar:

Restaurang: När man arbetar som kypare tränas ens visuella och språkliga minne.

Jorden runt: Kom med på en resa till jordens vackraste platser och träna det språkliga och visuella minnet.

Sällskapsresan: Tag en tur till berömda sevärdheter och träna visuell och rumslig uppfattningsförmåga samt minne.

Verbal & Visual Memory Exercises

Spatialt minne

Dessa övningar tränar förmågan att komma ihåg placeringen av olika element med hjälp av specifika strategier som gruppering eller kodning av mönster.

 

Övningar:

Organisation: Kom ihåg figurerna och deras placering. Övningen tränar det visuella minnet.

Var är sakerna?: En variant av den klassiska minnesleken “Kommer du ihåg?”, som tränar det visuelle och det språkliga minnet.

Hitta vägen: Träna det visuella arbetsminnet när du ska återskapa en rutt från en plats till en annan.

Spatial Memory Exercises

Visuella och rumsliga färdigheter

Denna modul innehåller fyra övningar som är utformade för att träna visuella och rumsliga kapaciteter. Här tränas den visuella föreställningsförmågan och förmågan till mental rotation i ett tredimensionellt rum.

 

Övningar:

Händighet: Träna rumsliga färdigheter och rumslig föreställningsförmåga när du ska avgöra om det du ser är en höger- eller en vänsterhand.

Invecklade former:Kan du räkna ut vilka teckningar man har lagt ovanpå varandra? Detta är en bra träning av iakttagelseförmåga och formuppfattning.

Rotation:I denna övning är målet att avgöra om tredimentionella figurer som presenteras från olika vinklar är likadana eller om det är två olika geometriska figurer.

Synvinklar:Kan du räkna ut från vilken vinkel bilden är tagen? Övningen är bra träning av visuell och rumslig kapacitet.

 

Visual & Spatial Exercises

Visuell uppmärksamhet

Denna modul innehåller övningar som tränar den visuella uppmärksamheten. För att lösa uppgifterna ska man avsöka det visuella fältet, ha fokus på att hitta avvikelser och hålla kvar relevant information i minnet.

 

Övningar:

Övervakning: Träna din koncentrationsförmåga och visuella analysförmåga medan du söker efter en viss symbol i en tabell.

Gamla skrifttecken:I denna övning skall du fokusera på två set skrivtecken. Uppgiften är att från det andra settet peka ut de skrivtecken som avviker från de i det första settet.

Golfströmmen:I denna övning skall du så snabbt som möjligt avgöra om fisken som simmar förbi är den fisken som du söker.

Visual Attention Exercises

Snabbhet

I övningarna som ingår i denna modul gäller det att svara och reagera snabbt. Detta tränar förmågan att behålla koncentrationen på uppgiften över längre tid.

 

Övningar:

Maria nyckelpiga: Fånga så många nyckelpigor du kan, samtidigt som du försöker undvika att bli distraherad.

Två saker på samma gång: Når man samtidigt skal udføre en visuel og en auditiv opgave, trænes delt opmærksomhed.

Under press: Bestäm hur två visuella stimuli är placerade i förhållande till varandra och stimulera koncentrationsförmågan.

De hemliga arkiven: Arkivera orden i de riktiga lådor och träna uppmärksamhet, språk och logisk tänkning.

Processing Speed Exercises

Ljuduppfattning

Övningarna i denna modul tränar det auditiva arbetsminnet

 

Övningar:

Soundcheck: I denna övning hörs ett antal toner. Uppgiften är att skilja ut dem från varandra utifrån tonhöjd, längd och ljudstyrka.

Fågelsång: Du skall försöka känna igen fåglars sång, komma ihåg hur de ser ut och vad de heter. Detta ställer krav till alla minnesförmågor.

Röstbrevlådda: Lyssna av din telefonsvarare och kom ihåg meddelandet.

Auditory Exercises

Språk

Övningarna i denna modul tränar de språkliga kapaciteterna.

 

Övningar:

Ordjakten: Organisera virrvarret av delade ord så att de bildar hela ord. Hur många ord kan du sätta ihop?

Auditory Exercises

Inställning av svårighetsgrad

Varje övning är flexibel och kan skräddarsys för den enskilde användaren, så att utmaningen blir optimal.

Behandlaren/tränaren har två möjligheter:

– Man kan utnyttja systemets inbyggda inställningar, som säkerställer att användaren börjar med övningar med lätt svårighetsgrad, och sedan, beroende på resultat, automatiskt går vidare till högre nivåer, fram till dess att de når sin ”zon för närmaste utveckling”, då de måste hitta nya strategier för att lösa uppgiften.

– Man kan också välja att ställa in den enskilda övningen manuellt så att den specifikt matchar den enskilde användarens styrkor och svagheter.

Träningsplaner

Med HappyNeuronPro – Professionell Hjärnträning kan behandlaren sätta ihop träningsplaner som består av övningar som är specifikt utvalda för användarens styrkor och svagheter. Övningarna kan genomföras medan användaren sitter tillsammans med tränaren, eller så kan användaren sitta hemma vid sin egen dator och genomföra träningsprogrammet. På så sätt blir det möjligt att utvidga den tid som användaren lägger på kognitiv träning, med en minimal tidsåtgång för behandlaren.

Behandlaren/tränaren kan styra hur länge och med vilka övningar användarna kan träna.

Följ med i användarens träning

När en användare tränar med HappyNeuronPro – Professionell Hjärnträning registreras aktiviteten och behandlaren/tränaren kan följa vilka övningar som genomförts, och hur resultatet ser ut.

Behandlaren/tränaren kan via överskådliga grafer snabbt få en överblick över användarnas aktiviteter och deras resultat, och se hur de utvecklas.

Administrationssystem

Med HappyNeuronPro – Professionell Hjärnträning kan behandlaren/tränaren enkelt administrera och organisera användarkonton, oavsett om det handlar om ett begränsat antal användare på en liten klinik eller många användare, fördelat på olika grupper eller behandlingsalternativ.

Prova HappyNeuronPro – Professionell Hjärnträning

HappyNeuron Pro : Stimulation, Rééducation et Remédiation Cognitives

Sidan uppdaterad den Mar 29,2020

KONTAKTA OSS

 

Skicka oss ett meddelande

Adress:
Egede Neuro
Pakhusgården 6
DK-5000 Odense C
E-post: kontakt@professionelhjernetraening.dk

HappyNeuron Pro är ett registrerat varumärke som ägs av HappyNeuron, SBT group.

 

Copyright © 2018 HappyNeuron –