HappyNeuron Pro Logo

Användarvillkor

Den svenska versionen av HAPPYneuronPro leveras till dig av Egede Neuro, ett företag med adress i Danmark. Din användning av HAPPYneuronPro är alltid underlagt våra användarvillkor och våra regler för behandling av personuppgifter. Ditt HAPPYneuronPro-medlemskonto (“Konto”) och alla övningar, moduler, program, aktiviteter och andra tjänster, oavsett när de läggs till HAPPYneuronPro, regleras av våra användarvillkor.

Egede Neuro får när som helst uppdatera eller ändra användarvillkoren. Om vi ​​reviderar användarvillkoren ska sådan revidering träda i kraft trettio (30) dagar efter publicering av de nya servicevillkoren på HAPPYneuronPro. Du samtycker till att granska användarvillkoren med jämna mellanrum för att bli medveten om sådana revideringar. Du kan visa användarvillkoren när som helst genom att klicka på länken Användarvillkor längst ner på hemsidan. Din fortsatta användning av HAPPYneuronPro trettio (30) dagar efter att ett reviderat användarvillkor har publicerats på www.happyneuronpro.se kommer att innebära att du accepterar alla sådana revideringar. Om du inte samtycker till ändringarna eller till något av villkoren i användarvillkoren är din enda åtgärd att inte använda HAPPYneuronPro och att avbryta ditt/dina konto/n. Om du bryter mot våra användarvillkor kan vi ge dig en varning om överträdelsen, eller vi kan välja att omedelbart säga upp alla konton som du har upprättat. Du är införstådd med att Egede Neuro inte är skyldigt att meddela dig innan det säger upp ditt konto, men det kan välja att göra det.

Servicevillkoren utgör hela avtalet mellan dig och Egede Neuro angående dina rättigheter och skyldigheter vid din användning av HAPPYneuronPro. Om det finns någon konflikt mellan användarvillkoren och andra regler eller instruktioner som publiceras på HAPPYneuronPro, ska HAPPYneuron lösa konflikten efter eget gottfinnande. Om du har frågor till användarvillkoren, vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@happyneuronpro.se.

 

 

Begränsningar av garanti och ansvar

Du är införstådd med att användningen av HAPPYneuronPro, HAPPYneuronPro-programvara, och internet är på eget ansvar. HAPPYneuronPro, HAPPYneuronPro software, HAPPYneuronPros produkter, alla tjänster och produkter som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls utan någon inbegripen eller uttrycklig garanti, med undantag från garantier var lagstiftningen inte får avslås. Egede Neuro tillhandahåller HAPPYneuronPro på en rättrådig kommersiell grundval och garanterar inte för att du efter eget val har tillgång till att använda HAPPYneuronPro på alla tidpunkter och platser.

Du är införstådd och samtycker till att din enda lösning i en tvist med Egede Neuro är att upphöra med att använda servicen och att avsluta kontot. Under inga omständigheter kan Egede Neuro, dess samarbetspartner, innehavare eller anställda påtaga sig ansvar som överskrider det belopp du betalat för att använda tjänsten. Under inga omständigheter kan Egede Neuro eller dess samarbetspartner, innehavare eller anställda påtaga sig ansvar för avsiktliga eller oavsiktliga skador som följd av din egen användning av tjänsten.

 

 

Skadeersättning

Du samtycker till, på begäran av Egede Neuro, att försvara och hålla Egede Neuro, dess samarbetspartner, innehavare, anställda och leverantörer skadelösa från alla eventuella skulder, fordringar och utgifter, inklusive advokatarvoden, som härrör från ett brott mot dessa användarvillkor som du ansvarar för. Egede Neuro förbehåller sig rätten att på egen bekostnad försvara och kontrollera över alla ärenden som annars är föremål för gottgörelse av dig. I dessa fall har du inte någon ytterligare skyldighet att hålla Egede Neuro skadelös i de aktuella ärendena. Detta avsnitt ska överleva uppsägningen av detta avtal.

 

Medicinsk ansvarsfriskrivning

HAPPYneuronPro är inte ett försök på att utöva medicinsk behandling eller att ge specifik medicinsk rådgivning. Information som publiceras på happyneuronpro.se är avsedd att förbättra, inte ersätta, det förhållande som finns mellan en patient / webbplatsbesökare och hans / hennes vårdpersonal. Denna webbplats kan också tillhandahålla länkar till andra webbplatser som i sin tur tillhandahåller hälsoinformation som skrivits av deras respektive personal, läkare eller vårdleverantörer eller avtalats medexterna leverantörer. Dessa länkar till andra webbplatser tillhandahålls för din bekvämlighet. Egede Neuro ansvarar inte för tillgängligheten, korrektheten av den givna informationen eller innehållet på dessa externa webbplatser och stöder dem heller inte.

 

Andra juridiska villkor

Du samtycker till att inte överlåta eller delegera dessa användarvillkor eller någon av dina därmed förbundna rättigheter eller skyldigheter till någon annan. Du förstår och samtycker till att Egede Neuros användarvillkor och Egede Neuros sekretesspolicy, inklusive Egede Neuros efterlevnad av dessa policyer, inte är avsedda att ge och inte att tilldela några rättigheter eller rättsmedel till någon person. Om någon del av detta avtal hålls ogiltigt eller inte kan verkställas, ska den delen tolkas på ett sätt som är förenligt med tillämplig lag som så nära som möjligt återspeglar parternas ursprungliga avsikter och de återstående delarna ska förbli i full kraft och verkan.

Avtalet styrs av dansk lag och du samtycker uttryckligen till att alla anspråk och tvister mellan dig och Egede Neuro som berör din användning av tjänsten ska hanteras i det danska rättssystemet. Produkten kan innehålla Adobe Shockwave ™ Player och Adobe Flash ™ Player programvara från Adobe Systems Inc. Alla rättigheter förbehållna. Adobe, Shockwave och Flash är varumärken som tillhör Adobe Systems Inc. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

© 2020 Egede Neuro

Sidan uppdaterad den Mar 16,2020

KONTAKTA OSS

 

Skicka oss ett meddelande

Adress:
Egede Neuro
Pakhusgården 6
DK-5000 Odense C
E-post: kontakt@professionelhjernetraening.dk

HappyNeuron Pro är ett registrerat varumärke som ägs av HappyNeuron, SBT group.

 

Copyright © 2018 HappyNeuron –